Eco-movement is de data provider voor alle oplaadpalen in de Benelux. Onze data wordt onder andere gebruikt in de volgende app's:
NewMotion App | Smoov app | Nuon App | Plugsurfing App | Social Charging App | Meer partners...

Uitgaande API

Read this page in English

Opvragen gegevens uit de oplaadpalen database

Oplaadpalen.nl biedt met de REST API een simpel te gebruiken interface.  Het resultaat is opgemaakt volgens het aangegeven formaat. Dit kan zijn JSON of XML. XML wordt nog toegestaan voor oudere systemen, we raden aan om JSON te gebruiken. De volgende URL’s worden ondersteund:

Chargingpoints

Geeft informatie over alle geselecteerde laadpalen.

 • REST: GET https://oplaadpalen.nl/api/chargingpoints/devkey/format?<parameters>
 • Maximale aanroepfrequentie: 1 maal per uur
 • devkey (verplicht) – developer key. Deze sleutel wordt door oplaadpalen.nl aan u toegekend.
 • format (optioneel) – resultaatopmaak. Mogelijke waarden: JSON of XML. Default JSON.
 • owner (optioneel) – selecteer oplaadpalen van deze eigenaar. Via Owners kunt u een lijst opvragen van mogelijke eigenaren. Default: alle.
 • chargetype (optioneel) – selecteer oplaadpalen van dit type. Default: alle. Mogelijke waarden:
  • DCfast – snellader (Chademo)
  • DCsemi – semi-snellader (Chademo)
  • AC3phase – 3 fasen krachtstroom (400V)
  • ACsimple – enkelfasig 230V
 • connectortype (optioneel) – selecteer stekker van dit type. Default: alle. Mogelijke waarden:
  • ChaDemo – chademo snellaad stekker
  • J1772 – type 1 SAE J1772 stekker
  • mennekes – type 2 Mennekes stekker
  • CEErood – CEE rood 400V 3 fasen stekker
  • CEEblauw – CEE blauw 230V enkelfasige stekker
  • schuko – regulier stopcontact
  • combo – snellaad stekker
 • vehicletype – selecteer voertuig. Default: alle. Mogelijke waarden:
  • car – alleen oplaadpunten voor autos
  • bike – alleen oplaadpunten voor fietsen en scooters
 • box – 2 coordinaten (linksonder, rechtsboven) selecteren alleen de laadpunten die in de opgegeven box liggen. Formaat:  LOlat,LOlong,RBlat,RBlong
  • LOlat – latitude linksonder in decimaal formaat, bv 53.5234
  • LOlong – longitude linksonder
  • RBlat – latitude rechtsboven
  • RBlong – longitude rechtsboven
 • city – selecteer laadpunten in deze plaats.
 • country – selecteer laadpunten in dit land (ISO3166 landcode, dus bv NL = nederland)

Voorbeeld: https://oplaadpalen.nl/api/chargingpoints/<developerkey>/json?box=51.25,3.4,51.45,4&city=terneuzen

het resultaat (in json) wordt gegeven in het formaat:

result = [ <laadpaal>,<laadpaal>... ]
laadpaal = { <lpkeyvalue>,<lpkeyvalue>…  }
lpkeyvalue =  ”<lpkey>”:<value>
lpkey = id | lng | lat | name | address | postalcode | city | country | phone | url | owner | email |  opentimes | chargetype | connectortype | nroutlets | cards | pricemethod | price | power | vehicle | facilities | realtimestatus
value = “string” | number | true | false | {object} | [array]
 
id = primary key (numeric). Deze waarde kan gebruikt worden als referentie in een eigen tabel als crossreference voor update/delete. 
lng = decimal longitude (decimal)
lat = decimal latitude (decimal)
name = naam van de oplaadpaal  (string)
address = adres, inclusief huisnummer (string)
postalcode = postcode (string)
city = plaats (string)
country =  landcode (2 character ISO3166 country code)
phone = telefoonnummer eigenaar (string)
url = informatie url van deze laadpaal (string)
owner = eigenaar (zie owner interface) (string)
manager = beheerder van de laadpaal (string)
email = email adres informate eigenaar (string)
opentimes = openingstijden , array of open-lines. Each open-line in format {‘weekday’: weekdayspec, ‘open’:open hours format hh:mm,’close’:..} and weekdayspec: ‘ma-zo’ (every day) or ma/di/wo/do/vr/za/zo  (monday thuesday wednesday thursday friday,saturday sunday). Opional added open-line with format {‘comment’: ‘textual description’}
chargetype = laadtype (string “DC snellader”,”AC krachtstroom”, “AC 7kw”,”AC simpel”)
volts = voltage
amps = amperage
phases = aantal fases
acdc = AC of DC
chargemode = ‘Mode 1′, ‘Mode 2′ … ‘Mode 4′
connectortype = stekkertype (string “chademo”,”J1772″,”mennekes”,”CEE”,”CEEblauw”,”schuko”)
power = vermogen  (string “50kW”,”44kW”,”22kW”,”11kW”,”5kW” (=5kw of minder))
nroutlets = aantal oplaadpunten (numeric)
cards = geldige passen tbv laden (array met toegelaten passen)
pricemethod = manier van afrekenen (string “per kWh”,”per laadbeurt”,”per 10min”,”jaarabonnement”,”maandabonnement”,”eenmalig”,”onbekend”,”afhankelijk van pas”,”gratis”)
price = prijs per eenheid  (decimal)
 
vehicle = voertuig (string “auto”,”fietsscooter”,”alle”)
facilities = faciliteiten rondom de paal  (array met faciliteiten)
images = alle fotos van het object (array met url’s)
realtimestatus = Oplaadpaal heeft realtime beschikbaarheids status (zie ‘availablestatus’ call)
 

Voorbeeld:

[
  {
   "id":"5814",
   "lng":"5.08515",
   "lat":"51.99005",
   "name":"NewMotion NL-TNM-FC12",
   "address":"Prins Bernardstraat 75",
   "postalcode":"4132 XE",
   "city":"Vianen",
   "country":"NL",
   "phone":"020 662 9992",
   "url":"http:\/\/thenewmotion.com",
   "owner":"thenewmotion",
   "email":"",
   "opentimes":[ {"weekday":"ma-zo", "open":"09:00", "close":"18:00"} ],
   "chargetype":"DC snellader",
   "volts":500,
   "amps":128,
   "phases":1,
   "acdc":"dc",
   "chargemode":"Mode 4",
   "connectortype":"chademo",
   "nroutlets":"1",
   "cards":[
     "thenewmotion"
   ],
   "pricemethod":"per laadbeurt",
   "price":"2.00",
   "power":"50kW",
   "vehicle":"auto",
   "facilities":[
     "wifi",
     "wc",
     "parkeer",
     "restaurant",
     "werkplek",
     "wachtruimte",
     "koffiecorner"
   ],
   "images":[
     "http://www.oplaadpalen.nl/genimg/img/2132",
     "http://www.oplaadpalen.nl/genimg/img/2133"
   ],
   "realtimestatus":false
  },
  ...
]

Owners

Geeft een lijst van actuele paaleigenaren. Deze kunnen worden gebruikt selectie bij GET ChargingPoints

 • REST: GET https://oplaadpalen.nl/api/owners/devkey/format
 • Maximale aanroepfrequentie: 1 maal per uur
 • devkey (verplicht) – developer key. Deze sleutel wordt door oplaadpalen.nl aan u toegekend.
 • format (optioneel) – resultaatopmaak. Mogelijke waarden: JSON of XML. Default JSON.

het resultaat (in json) wordt gegeven in het formaat:

result = [ <owner>,<owner>... ]
owner = “string”
 
Voorbeeld:
[ "EVbox" ,"Newmotion" ... ]
 

Availability

Geeft een lijst van actuele paalbeschikbaarheid. Alleen oplaadpalen met realtimestatus “true”  worden teruggegeven. Let op dat bij communicatiestoringen de oplaadpaal tijdelijk de realtimestatus “true” kan verliezen.
 • REST: GET https://oplaadpalen.nl/api/availability/devkey/format
 • Maximale aanroepfrequentie: 1 maal per minuut
 • devkey (verplicht) – developer key. Deze sleutel wordt door oplaadpalen.nl aan u toegekend.
 • format (optioneel) – resultaatopmaak. Mogelijke waarden: JSON of XML. Default JSON.
het resultaat (in json) wordt gegeven in het formaat:
result = [ <availabilitystatus>,<availabilitystatus>... ]
availablitystatus = { <keyvalue>, <keyvalue> }
keyvalue = “key”:<value>
value = “string” | number | true | false | {object} | [array]
key = id | nroutlets | available | occupied | failure
id = oplaadpaal id
nroutlets = aantal oplaadpunten (numeric) aan deze laadpaal
available = huidig aantal beschikbare punten (vrij)
occupied = huidig aantal bezette punten
failure = huidig aantal punten in storing
 
Voorbeeld:
[{"id":"5802","nroutlets":"2","available":"2","occupied":"0","failure":"0"},...]